ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอความร่วมมือตรวจสอบเอกสารพื้นที่หรือทางสาธารณประโยชน์
ทะเบียนหนังสือ ลย52004/3816
หนังสือลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีเมืองเลย
ส่งถึง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ