ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอให้เสนอราคายาและวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ทะเบียนหนังสือ ลย52002/3815
หนังสือลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีเมืองเลย
ส่งถึง ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี)
หมายเหตุ
ไฟล์
  21