ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอเปลี่ยนแปลงรายมือชื่อผู้มีอำนาจถอนเงิน
ทะเบียนหนังสือ ลย 76702/794
หนังสือลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ อบต.ศรีฐาน
ส่งถึง ผู้จัดการธนาคาร ธกส.
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ