ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอรายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2561
ทะเบียนหนังสือ ลย 73901/494
หนังสือลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน
ส่งถึง นายอำเภอด่านซ้ายน
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ