ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: สมาชิกขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน เอทีเอ็ม และขอเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือน
ทะเบียนหนังสือ ลย52002/3807
หนังสือลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีเมืองเลย
ส่งถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ