ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอเปิดบัญชีเผื่อเรียก
ทะเบียนหนังสือ ลย 0618/2920
หนังสือลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายอำเภอภูกระดึง
ส่งถึง ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาภูกระดึง
หมายเหตุ จะนำส่งหนังสือภายหลัง
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ