ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวงานประเพณีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี๒๕๖๑
ทะเบียนหนังสือ ลย52005/3801
หนังสือลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีเมืองเลย
ส่งถึง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์
  1