ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: คำสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง (ค.1)
ทะเบียนหนังสือ ลย52004/3794
หนังสือลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีเมืองเลย
ส่งถึง นายชาญเดช ตียานุกูลมงคล
หมายเหตุ
ไฟล์
  สำรวจข้าราชการครู