ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
ทะเบียนหนังสือ ลย 0118.2/8968
หนังสือลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายอำเภอเมืองเลย
ส่งถึง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ