ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอรับการสนับสนุนงบประมาณแนวป้องกันตลิ่งแม่น้ำเลยทรุด
ทะเบียนหนังสือ ลย 0118/8952
หนังสือลงวันที่ 20 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายอำเภอเมืองเลย
ส่งถึง นายกองค์การบริหารส่วนตำบชัยพฤกษ์
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ