ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การพิจารณาให้ความยินยอมก่อสร้างทางข้ามลำน้ำห้วยสาธารณะ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0118/8951
หนังสือลงวันที่ 20 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายอำเภอเมืองเลย
ส่งถึง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
หมายเหตุ
ไฟล์
  IMG_0005
  IMG_0006