ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: อนุมัติเดินทางไปราชการ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0023.6/8948
หนังสือลงวันที่ 20 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายอำเภอเมืองเลย
ส่งถึง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ