ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอส่งงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อประชาสัมพันธ์
ทะเบียนหนังสือ ลย 76702/785
หนังสือลงวันที่ 19 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ อบต.ศรีฐาน
ส่งถึง กำนันตำบลศรีฐาน/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมุ่บ้าน
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ