ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอความอนุเคราะห์บุคลากรด้านช่างเพื่อสำรวจและประมาณราคาถนนที่ชำรุด
ทะเบียนหนังสือ ลย 76703/784
หนังสือลงวันที่ 19 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน
ส่งถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์
  2560-12-15 10-55-05_0181