ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: หนังสือรับรองอาคารบ้านพักอาศัย
ทะเบียนหนังสือ ลย 76703/782
หนังสือลงวันที่ 19 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน
ส่งถึง นางเวียงทอง สามท่า
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ