ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอความอนุเคราะห์เต๊นท์เพื่อใช้ในโครงการวิ่งมินิมาราธอนดอกฝ้ายบาน ประจำปี ๒๕๖๑
ทะเบียนหนังสือ ลย52005/3744
หนังสือลงวันที่ 19 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีเมืองเลย
ส่งถึง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ