ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอความอนุเคราะห์และบริจาคเงินสนับสนุน "Super Half Marathon ดอกฝ้ายบาน ๒๕๖๑"
ทะเบียนหนังสือ ลย52005/3743
หนังสือลงวันที่ 19 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีเมืองเลย
ส่งถึง ผจก.ธนาคารกรุงไทย สาขาเลย
หมายเหตุ
ไฟล์
  2560-12-13 09-59-18_0183