ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ส่งข้อมูล ปีงบประมาณ 2561
ทะเบียนหนังสือ ลย 73201/898
หนังสือลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีตำบลนาดอกคำ
ส่งถึง ผู้อำนวยการสำนักนโยบายการคลัง
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ