ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: จดหมายข่าวประจำเดือนธันวาคม 2560 อบต.กกดู่
ทะเบียนหนังสือ ลย 73801/1213
หนังสือลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ องค์การบริหารส่วนตำบลกกดู่
ส่งถึง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง/นายกเทศมนตรีทุกแห่งในเขตอำเภอเมืองเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ