ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: รายงานการเงิน เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561
ทะเบียนหนังสือ ลย 73201/897
หนังสือลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีตำบลนาดอกคำ
ส่งถึง นายอำเภอนาด้วง
หมายเหตุ
ไฟล์
  ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเผยแพร่ผ่านสื่อโซเซียลเน็ตเวิร์ก