ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงานในโครงการสุขาภิบาล อาหารในเเหล่งท่องเที่ยว
ทะเบียนหนังสือ ลย 76701/781
หนังสือลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน
ส่งถึง สาธารณสุขอำเภอภูกระดึง
หมายเหตุ
ไฟล์
  2020