ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอความอนุเคราะห์ยานพาหนะสำหรับเจ้าหน้าที่ในโครงการสุขาภิบาล อาหารในเเหล่งท่องเที่ยว
ทะเบียนหนังสือ ลย 76701/780
หนังสือลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน
ส่งถึง หัวหน้าอุทยานเเห่งชาติภูกระดึง
หมายเหตุ
ไฟล์
  ขอส่งแบบคำขอมีบัตรประจำตังเจ้าพนักงานทางหลวงสำหรับทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ. 2560