ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอความอนุเคราะห์บ้านพักสำหรับเจ้าหน้าที่ในโครงการสุขาภิบาล อาหารในแหล่งท่องเที่ยว
ทะเบียนหนังสือ ลย 76701/779
หนังสือลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน
ส่งถึง หัวหน้าอุทยานเเห่งชาติภูกระดึง
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ