ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอความอนุเคราะห์สถานที่ โรงเรียนฯ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0006/1805
หนังสือลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย
ส่งถึง ผอ.โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข็ง
หมายเหตุ ขอส่งให้ น้องอู๊ อบต.กกะสะทอน เพื่อส่งต่อให้ครูแจ๋ว รก.โรงเรียนเย็นคิระบ้านหมากแข้ง
ไฟล์
  รับ 2177