ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ส่งตัวผู้กระทำความผิดพระราชบัญญัติรับราชการทหารดำเนินคดี
ทะเบียนหนังสือ ลย 0618/2875
หนังสือลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายอำเภอภูกระดึง
ส่งถึง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรภูกระดึง
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ