ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอให้สอบหลักฐานประกอบการพิจารณาพักการลงโทษ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0618/2860
หนังสือลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายอำเภอภูกระดึง
ส่งถึง ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์
  รับ 2167