ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ส่งแผนปฏิบัติการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุและแรงงานพิการจังหวัดเลย ปรจำปี 2561
ทะเบียนหนังสือ ลย 0013/1133
หนังสือลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ สถิติจังหวัดเลย
ส่งถึง แรงงานจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ