ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การมอบหมายภารกิจหน่วยงานราชการรับผิดชอบการทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 2561
ทะเบียนหนังสือ ลย 0618/2859
หนังสือลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายอำเภอภูกระดึง
ส่งถึง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรภูกระดึง/เทศบาลตำบลภูกระดึง/ปธ.สภาวัฒนธรรม/สำนักงานอำเภอ/กองร้อย อส.
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ