ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอลาออกจากสมาชิก
ทะเบียนหนังสือ ลย52002/3714
หนังสือลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีเมืองเลย
ส่งถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ