ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอให้สอบหลักฐานประกอบการพิจารณาพักการลงโทษ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0618/2857
หนังสือลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายอำเภอภูกระดึง
ส่งถึง ผู้อำนวยการทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ