ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนกีต้าร์ พร้อมปิ๊กกีต้าร์
ทะเบียนหนังสือ ลย52005/3711
หนังสือลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีเมืองเลย
ส่งถึง คุณอัสนี-วสันต์ โชติกุล
หมายเหตุ
ไฟล์
  2711