ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: แจ้งเร่งรัดงานโครงการก่อสร้างห้องน้ำสวนสาธารณะกุดป่อง
ทะเบียนหนังสือ ลย52004/3709
หนังสือลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีเมืองเลย
ส่งถึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอ็มาสเตอร์โปรเจค
หมายเหตุ
ไฟล์
  6042 001