ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ โครงการก่อสร้าถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถ.เจริญรัฐ ซอยศรีเมืองเลย
ทะเบียนหนังสือ ลย52004/3706
หนังสือลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีเมืองเลย
ส่งถึง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ