ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: สำรวจข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทะเบียนหนังสือ ลย 73801.1/1208
หนังสือลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ องค์การบริหารส่วนตำบลกกดู่
ส่งถึง ท้องถิ่นอำเภอเมืองเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ