ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอความอนุเคราะห์ติดอุปกรณ์ป้องกันการ์ดครอบสายไฟฟ้า
ทะเบียนหนังสือ ลย52004/3702
หนังสือลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีเมืองเลย
ส่งถึง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ