ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การอบรมอาสาบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ) ปี 2561
ทะเบียนหนังสือ ลย 0618/2840
หนังสือลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายอำเภอภูกระดึง
ส่งถึง ผู้อำนวยการโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ