ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: แจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประเมินความพร้อมก่อนสอบ O-NET ด้วยข้อสอบ Pre O-NET และการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง
ทะเบียนหนังสือ ลย52005/3698
หนังสือลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองเลย
ส่งถึง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ