ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: อำเภอยิ้มเคลื่อนที่
ทะเบียนหนังสือ ลย 0118/8840
หนังสือลงวันที่ 13 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายอำเภอเมืองเลย
ส่งถึง กำนันน้ำหมาน
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ