ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยส้ม
ทะเบียนหนังสือ ลย 0618/2830
หนังสือลงวันที่ 13 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายอำเภอภูกระดึง
ส่งถึง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยส้ม
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ