ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ส่งเอกสารเพิ่มเติม
ทะเบียนหนังสือ ลย52006/3687
หนังสือลงวันที่ 13 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีเมืองเลย
ส่งถึง ท้องถิ่นจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์
  เชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน