ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอเปลี่ยนแปลงรายมือชื่อผู้มีอำนาจถอนเงิน-สั่งจ่ายเงินฝาก
ทะเบียนหนังสือ ลย 52804/790
หนังสือลงวันที่ 13 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายทวีศักดิ์ หล้าภูเขียว
ส่งถึง ผู้จัดการธนาคาร กรุงไทย จำกัด สาขาเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ