ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอเชิญร่วมกิจกรรม "สืบพระราชปณิธาน สานใจรักษ์สิ่งแวดล้อม คลองสวยสะอาดตา" ตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทะเบียนหนังสือ ลย52003/3687
หนังสือลงวันที่ 13 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีเมืองเลย
ส่งถึง ปลัดจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ