ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนนตามผังเมืองรวม
ทะเบียนหนังสือ ลย52004/3686
หนังสือลงวันที่ 13 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีเมืองเลย
ส่งถึง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ