ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: รายงานแบบสำรวจโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ.2560 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
ทะเบียนหนังสือ ลย 73901/493
หนังสือลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน
ส่งถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย (สำนักงานสถิติจังหวัดเลย)
หมายเหตุ
ไฟล์
  ow109