ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: พิมพ์ลายนิ้วมือตรวจสอบประวัติผู้ขออนุญาตซื้อ มี และใช้อาวุธปืน
ทะเบียนหนังสือ ลย 0618/2824
หนังสือลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายอำเภอภูกระดึง
ส่งถึง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรภูกระดึง
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ