ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองห้วยเตย
ทะเบียนหนังสือ ลย 0618/2823
หนังสือลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายอำเภอภูกระดึง
ส่งถึง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูกระดึง
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ