ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนผลิตภัณฑ์ไหมพรม
ทะเบียนหนังสือ ลย 0618/2817
หนังสือลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายอำเภอภูกระดึง
ส่งถึง ผู้ประกอบการ โอท็อป
หมายเหตุ
ไฟล์
  2560-12-07 11-05-34_0181