ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ส่งมอบงานโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนทางเข้าโรงเรียนเทศบาล 4 บ้านภูบ่อบิด
ทะเบียนหนังสือ ลย52004/3685
หนังสือลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีเมืองเลย
ส่งถึง หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัดจรูญพานิชก่อสร้าง
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ