ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจถอนเงินและสั่งจ่ายเงิน
ทะเบียนหนังสือ ลย 73201/886
หนังสือลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีตำบลนาดอกคำ
ส่งถึง ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานาด้วง
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ