ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: แบบใบนำส่งหลักฐานการจ่ายเงิน หักล้างใบเบิกเงินในราชการ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0618/2815
หนังสือลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายอำเภอภูกระดึง
ส่งถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
หมายเหตุ จำนำส่งหนังสือภายหลัง
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ